Η αμέριστη αγάπη μας για τα παιδιά και τα παιδικά βιβλία ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσουμε το Bookberries, ένα παιδικό βιβλιοπωλείο.

Η σημερινή εποχή προσφέρει μια πληθώρα βιβλίων για τους μικρούς αναγνώστες. Για τον λόγο αυτό, όλα τα βιβλία που εμπλουτίζουν το παιδικό βιβλιοπωλείο Bookberries διαβάζονται ενδελεχώς από μια ομάδα εκπαιδευτικών πριν παρουσιαστούν στο site και κρίνονται αυστηρά ως προς το περιεχόμενο, τα νοήματα, την ποιότητα και την εικονογράφηση τους.

Έτσι, το Bookberries, από το 2015, προσφέρει στα παιδιά και στους γονείς, βιβλία καλογραμμένα, με νοήματα που συμβάλλουν αισθητά, στη νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Bookberries ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο